Logo HPEC

Hand-pols expertise centrum Den Bosch (HPEC)

073-5536015

Aandoeningen hand

Dystrofie en vegetatieve ontregeling van de hand

Wat is dystrofie?
Dystrofie is een complicatie welke kan optreden na een trauma van of na een operatie aan een van de ledematen. Hierbij staat pijn op de voorgrond. Kenmerkend is dat de pijn zich niet beperkt tot het aangedane gebied maar zich kan uitbreiden naar de naastgelegen vingers van de hand. De ernst van het letsel of de grootte van de operatie is niet van invloed op het wel of niet ontstaan van dystrofie. Er worden verschillende synoniemen gebruikt waarvan de bekendste zijn:
Post Traumatische Dystrofie [PD]
Südekse dystrofie
Sympathische Reflex Dystrofie
Complex (ook wel Chronisch) Regionaal Pijn Syndroom [CRPS-type 1];
Lees meer…

Strekpees letsel

Wat is een strekpees letsel?
Een letsel van de strekpees van de hand en / of vinger(s) wordt vrijwel altijd veroorzaakt door een scherpe verwonding aan de strekzijde van de onderarm, de hand of de vingers door bijvoorbeeld een mes of glasscherf. Maar een strekpees letsel kan ook veroorzaakt worden door een zaag verwonding, met name de decoupeer- / kettingzaag. Bij al deze letsels kunnen één of meerdere pezen doorsneden worden.
Het kan ook gebeuren dat na een (klein) trauma een gesloten strekpees letsel optreedt, waarbij de huid intact blijft. De meest voorkomende vorm is de zogenaamde Mallet vinger, ook wel hamervinger genoemd. Spontane strekpees letsels kunnen optreden bij reumatoïde artritis en (enkele weken) na botbreuken, bijvoorbeeld na een polsbreuk.
Lees meer…

Fracturen / Botbreuken

Botbreuken aan de hand en pols komen veelvuldig voor. Een adequate behandeling is van essentieel belang omdat deze met name de uiteindelijke functie van de pols, hand en vingers zal bepalen.
Afhankelijk van de soort botbreuk moet een behandeling worden vastgesteld. De meeste botbreuken van de hand en pols kunnen met een gips (immobiliserend) verband worden behandeld. Wanneer er sprake is van een botbreuk met verplaatsing (dislocatie) of verdraaiing (rotatie) van een van de botdelen met als gevolg een verkeerde stand van de pols, hand of vinger(s), zal getracht worden de botbreuk in de gewenste stand te zetten (reponeren). Een controle röntgenfoto moet dan uitwijzen of de botbreuk goed gereponeerd is. Indien dit het geval is, kan de botbreuk met een gipsverband worden behandeld. Na een week wordt ter controle opnieuw een röntgenfoto gemaakt. Blijkt de stand van de botbreuk nog steeds goed te zijn, dan wordt met een circulair gipsverband de behandeling voortgezet. Bij een ongewenste stand van de botbreuk moet de botbreuk nogmaals gezet (gereponeerd) worden.
Lees meer…

Artrose Handgewrichten

Wat is artrose?
Een gewricht wordt gevormd door twee of meer boteinden en wordt bekleedt met gewrichtskraakbeen. Artrose of gewrichtsslijtage is een aandoening van de gewrichten, waarbij de kwaliteit van het gewrichtskraakbeen achteruit gaat en dunner wordt. Uiteindelijk verdwijnt een deel of het gehele gewrichtskraakbeen en komen de boteinden tegen elkaar. Het over elkaar bewegen van boteinden geeft pijn en kan ook tot minder beweeglijke (stijve) gewrichten leiden. De aantasting van het gewrichtskraakbeen leidt tot reacties in het bot die waarneembaar zijn op een röntgenfoto. De artrose is een progressieve aandoening en is niet te genezen maar wel goed te behandelen (zie behandeling). Artrose moet niet verward worden met reuma of osteoporose. De klassieke reumatoïde artritis is een ontsteking van de gewrichten en osteoporose betreft botontkalking.
Lees meer…

Trigger finger

Wat is een trigger finger?
Een trigger finger is een van de meest voorkomende aandoeningen aan de hand en wordt ook wel snapping finger, tendovaginitis stenosans (TVS), of hokkende vinger genoemd. Er is sprake van een ontstekingreactie van de buigpezen en/of peeskoker waar de pezen doorheen lopen vanaf het uiteinde van de handpalm tot aan het eindgewricht van de vinger. Door deze ontstekingsreactie ontstaat er een verdikking in de pezen en/of vernauwing van de peeskoker. Hierdoor ontstaat er een discrepantie tussen de dikte van de pees en de ruimte die de omgevende peesschede biedt zodat de pees niet meer soepel glijdt maar zich hokkend verplaatst, het zogenaamde triggeren. Iedere keer dat de pees met zijn verdikking glijdt langs de verdikte peesschede rand leidt dit tot nog meer irritatie van de pees en verergert dit de ontstekingsreactie. Het gevolg is een vicieuze cirkel die vaak alleen middels therapie doorbroken kan worden.
Het komt met name bij volwassenen voor. Echter het kan ook voorkomen bij juist zeer jonge kinderen. Dit betreft meestal de duim en heet congenitale trigger duim.
Lees meer…

Skiduim

Wat is een skiduim
Bij een skiduim is de binnenband van het onderste gewricht van de duim (MetaCarpoPhanlangeale gewricht afgekort MCP) gedeeltelijk of in totaliteit gescheurd door bijvoorbeeld een val op de hand. Gezien het feit dat dit letsel veel voorkomt bij skiërs, wordt het skiduim genoemd. Dit is de acute variant. Oprekken of scheuren van de band kan ook optreden ten gevolge van een chronisch overbelasting bijvoorbeeld bij het omdraaien van nek van een vogel en wordt jachtopzienerduim genoemd. Dit betreft de chronische variant.
Lees meer…

Mallet vinger

Wat is een Mallet vinger
Men spreekt van een mallet vinger (hamer vinger) wanneer het eindkootje van een vinger afhangt en niet meer actief kan worden gestrekt.

Klachten
Het eindgewricht (DIP) is vaak pijnlijk en gezwollen en men kan het eindkootje van de vinger niet meer strekken.
Lees meer…

De ziekte van Dupuytren

Wat is de ziekte van Dupuytren ?
De ziekte van Dupuytren is een chronische ziekte en heeft vaak een genetische oorsprong, waarbij verdikking optreedt van het bindweefsel/steunapparaat van de hand. Dit is oppervlakkig gelegen in de handpalm en vingers en bedekt de onderliggende structuren. Vaak begint deze verharding met een knobbel in de handpalm, welke een nodus wordt genoemd. Bij voortschrijding van het proces ontwikkelt de nodus zich tot een bindweefselstreng die door kan lopen tot ver in de vinger. Deze streng kan na verloop van tijd leiden tot een kromstand van de vinger en het strekken van de vinger verhinderen zodat de handfunctie belemmerd wordt. Soms is de huid ter plaatse van de nodus of streng ingetrokken.
Lees meer…

CMC1 Artrose

Wat is artrose van het basisgewricht van de duim (CMC-I artrose)
Bij artrose van het CMC-I gewricht is er een slijtage opgetreden van het gewrichtskraakbeen van het basisgewricht van de duim. Dit gewricht wordt gevormde door het zadelvormige beentje (trapezium) en het middenhandsbeentje (Metacarpale I) van de duim. Slijtage van dit gewricht komt veelvuldig voor, vooral bij vrouwen boven de 50 jaar. Vaak wordt gesteld dat men ermee moet leren leven, echter maar artrose van het basisgewricht van de duim is goed te behandelen.

Klachten
De klachten bestaan uit pijn, krachtsverlies en verstijving van het gewricht (verminderde grijpfunctie en pincetgreep). Tevens kan er een plaatselijke zwelling of vervorming van het gewricht optreden naast het inzakken van de duim.
Lees meer…

Buigpeesletsel

Wat is een buigpees letsel?
Een letsel van de buigpees van hand en/of vingers wordt vrijwel altijd veroorzaakt door een scherpe verwonding aan de buigzijde van de onderarm, de hand of de vingers door bijvoorbeeld een mes of glasscherf. Hierbij kunnen één of meerdere pezen doorsneden worden.
In uitzonderlijke gevallen kan er na een (klein) trauma een gesloten buigpees letsel optreden, waarbij de huid intact blijft en de (diepe) buigpees van de aanhechting aan het laatste vingerkootje afscheurt.

Klachten
Bij een buigpees letsel is het buigen van de aangedane vinger vaak beperkt of onmogelijk. Elke vinger heeft twee buigpezen (een oppervlakkige en een diepe buigpees) en handonderzoek is nodig om te bepalen welke pezen beschadigd zijn. Soms zijn de peesuiteinden in de wond zichtbaar. In sommige gevallen is er ook sprake van een doorsnijding van een vaat- en zenuwbundel van de vinger, waardoor de doorbloeding en/of het gevoel in de vinger verminderd of afwezig is.
Lees meer…

Ganglion

Wat is een ganglion?
Een ganglion of slijmcyste is een veelvoorkomende goedaardige zwelling aan de hand of pols. Een cyste is een holte met vocht dat in het geval van een ganglion afkomstig is van een naburig gelegen gewricht of peesschede, afhankelijk van waar het van uit gaat. Meestal bevindt de cyste zich aan de bovenzijde van de pols, soms aan de onderzijde. Het gaat dan vaak uit van het polsgewricht of het basisgewricht van de duim. We noemen een ganglion een mucoid cyste als die van het eindgewricht van de vinger uitgaat. Als een ganglion zich aan de onderzijde van de vinger bevindt, betreft het een cyste die uitgaat van de peesschede (koker die de pees omhult in de vinger).
Een ganglion verandert vaak spontaan van grootte, soms afhankelijk van het gebruik van de hand en pols en op termijn kan deze spontaan verdwijnen.
Lees meer…