Hand - Pols Expertise Centrum

Den Bosch en omgeving

Revalidatiecentrum Tolbrug

Revalidatiecentrum Tolbrug behandelt alleen op specifieke verwijzing van de huisarts of de specialist.
Tolbrug is hét expertisecentrum voor revalidatiezorg in de regio. We diagnosticeren, behandelen en adviseren revalidanten in Noordoost Brabant.

Samen zetten we ons in om de gevolgen van ziekte, aandoening of ongeval te voorkomen, minimaliseren of u beter om te laten gaan met de blijvende beperkingen. Hierbij is de inzet altijd gericht op het verbeteren van het dagelijks functioneren!

Uw revalidatie op maat
In ons revalidatiecentrum zijn we voorzien van alle moderne faciliteiten om u te ondersteunen in uw herstel. Samen met u stellen we we vast wat uw persoonlijke doelstellingen zijn en welke begeleiding u hierbij nodig heeft.

https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/tolbrug-revalidatiegeneeskunde